Ros nõupidamiste lauad

Ros on pehme vormiga tsentraalsetele jalgadele toetuv nõupidamistelaud, mis sobib koosolekuks 7 inimesele. Suuremate nõupidamissaalide puhul võimaldab vastastikku asetatud lauad luua ühtse kaarduva tööpinna.


Joonised ja viimistlus